apartman kanunu 2013

 • apartman kanunu
  apartman kanunu 2013
  2013-08-30 14:59:07
  Bilindiği üzere bir anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde, o anagayrimenkulün yönetimi kanunlara göre zorunlu kılınıyor. İşte söz konusu Apartman ve Site yönetim Kanunu...
 • Apartman kat mülkiyeti
  Apartman kat mülkiyeti kanunu!
  2014-08-20 10:37:24
  Apartman ve konut sitelerinde kat maliki ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte 634 sayılı Apartman kat mülkiyeti kanunu esasları..
 • Apartman sığınak
  Apartman sığınak kanunu!
  2014-04-01 08:08:14
  31 Aralık 2010 tarihinde 27802 sayılı Resmi Gazete'de ise Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. İşte Apartman sığınak kanunu kapsamında yer alan esaslar...
 • Apartman iş güvenliği
  Apartman iş güvenliği kanunu!
  2014-02-04 10:09:11
  Apartman iş güvenliği kanunu hükümleri, 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alıyor...
 • Apartman tebligat
  Apartman tebligat kanunu!
  2014-01-28 15:29:28
  Apartman tebligat kanunu hükümlerine göre, tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılıyor. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde ise tebligat vekile yapılıyor. İşte diğer hükümler...
 • Apartman yönetmeliği 2013
  Apartman yönetmeliği 2013 ısınma için ne diyor?
  2014-01-24 11:33:25
  Apartman yönetmeliği kanunu ısınma konusunda neler söylüyor? Apartman yönetmeliği 2013'te ısınma konusundan nasıl bahsediliyor? İşte Apartman yönetmeliği 2013 ısınma için ne diyor? sorusunun detaylı cevabı...
 • Türk Ceza Kanunu
  Türk Ceza Kanunu apartman!
  2013-10-19 10:57:18
  Apartman hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler çeşitli kanunlarda yer alıyor. Türk Ceza Kanunu apartman hükümlerine göre, kat maliklerinin huzur ve rahatını ihlal edenlere para cezası uygulanıyor...
 • Apartman Çatı
  Apartman Çatı Kanunu!
  2013-09-16 12:18:12
  Apartman çatıları ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanununda 4. ve 45. maddelerde yer alıyor. Kanuna göre, apartman çatıları, ortak kullanım alanları kapsamında sayılıyor. İşte Apartman Çatı Kanunu...
 • Apartman aidatı
  Apartman aidatı kanunu!
  2013-09-13 15:46:54
  Apartmanın temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için alınan aidat ile ilgili düzenlemelere kanun kapsamında yer veriliyor. Apartman aidatı kanunu hükümlerine göre, tüm maliklerin aidatını zamanında ödemesi gerekiyor...
 • Apartman ve site
  Apartman ve site yönetim kanunu!
  2013-08-30 14:59:07
  Bilindiği üzere bir anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde, o anagayrimenkulün yönetimi kanunlara göre zorunlu kılınıyor. İşte söz konusu Apartman ve Site yönetim Kanunu...
 • Apartman görevlisi maaşları
  Apartman görevlisi maaşları 2013!
  2013-08-16 09:47:55
  Apartmanda kapıcı olarak çalışan görevlilerin maaşı ne olmalı? Apartman görevlisi maaşları 2013 ile ilgili Konut Kapıcısı Yönetmeliği kapsamında bulunan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...
 • Mera kanunu 2013!
  Mera kanunu 2013!
  2013-04-23 13:21:12
  Mera kanunu 2013 yılında değişikliğe uğrayarak yürürlüğe girdi. Mera kanunu 2013 hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayın...
 • Kat mülkiyeti kanunu
  Kat mülkiyeti kanunu 2013!
  2013-03-16 12:08:13
  Kat mülkiyeti kanununda yer alan hükümleri öğrenmek istiyorsanız Kat mülkiyeti Kanunu 2013 için tıklayın...
 • Emlak Vergisi Kanunu
  Emlak Vergisi Kanunu 2013!
  2013-03-09 13:38:00
  Bina, arsa ve araziler için 2014 yılında uygulanacak emlak vergi değeri tespiti ile ilgili değer takdirleri yapıldı. Detaylar için tıklayın..

apartman kanunu 2013

apartman kanunu

Apartman ve Site Yönetim Kanunu (Kat Mülkiyeti Kanunu)!


Beşinci Bölüm

Anagayrimenkulün Yönetimi


A) Genel kurul:

Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.


B) Yönetim planı:

Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.4142 Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna  ve genel hükümlere göre karara bağlanır.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve...