apartman kapıcısının görevleri


apartman kapıcısının görevleri

apartman kapıcısının

Kapıcının görevleri nelerdir?

Bir apartman veya sitede çalışan kapıcı görevlilerinin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunuyor. Kanuna göre, kapıcı işçi sıfatına sahip olurken, konutun maliki veya ortakları ise işveren sıfatına sahip oluyor.


Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında kapıcının görev ve sorumluluklarına yer veriliyor. Söz konusu hükümler, yönetmeliğin 4. maddesinde yer alıyor.


Kapıcının görev ve sorumlukları

Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:


Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

Binanın dış merpenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak,temiz tutmak,

Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

Yöneticinin talimatı çerçevesinde...