apartman kapıcısının görevleri

 • apartman kapıcısının
  apartman kapıcısının görevleri
  2013-06-13 15:27:00
  Bir apartmanda çalışan kapıcının görevleri nelerdir? Merak ediyorsanız sorunuzun yanıtını ve "Konut Kapıcıları Yönetmeliği" ndeki yerini görebilirsiniz...
 • Apartman yöneticiliğinde denetçinin
  Apartman yöneticiliğinde denetçinin görevleri nelerdir?
  2014-07-22 16:11:47
  Bir apartman yöneticisinin görevlerini yerine getirip getirmediği seçilecek bir denetçi tarafından tespit edilebiliyor. Peki, apartman yöneticiliğinde denetçinin görevleri nelerdir? Apartman denetçisi, apartman yöneticisini nasıl denetler?
 • Apartman vergi numarası
  Apartman vergi numarası nedir?
  2014-07-22 15:28:48
  Apartman ve site yönetimlerinin birtakım mali yükümlülükleri ve görevleri bulunuyor. Apartmanda hangi hallerde apartman vergi numarasının alınması gerekiyor? Apartman vergi numarası nedir? Apartman vergi numarası nasıl öğrenilir?
 • Apartman görevlisinin görevleri
  Apartman görevlisinin görevleri nelerdir?
  2014-03-19 14:56:26
  Apartman görevlisinin görevleri 3 Mart 2004 tarihinde ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konut kapıcıları yönetmeliği kapsamında açıklanıyor.Peki, apartman görevlisinin görev ve sorumlulukları nelerdir?
 • Apartman yönetim işleri
  Apartman yönetim işleri nelerdir?
  2013-12-19 10:38:49
  Apartman yöneticisinin başlıca görevleri, apartman yönetim işlerini yerine getirmek oluyor. Söz konusu apartman yönetim işleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunuyor. Peki apartman yönetim işleri nelerdir?
 • Bina yönetiminin görevleri
  Bina yönetiminin görevleri nelerdir?
  2013-11-19 10:16:59
  Konut siteleri ve apartman gibi sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüme sahip binalarda yönetimin yerine getirmek ile yükümlü olduğu sorumlulukları nelerdir? Bina yönetiminin görevleri nelerdir?
 • Apartman temizlik
  Apartman temizlik yönetmeliği!
  2013-09-17 12:08:50
  Apartman yöneticisinin görevleri arasında apartman temizliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi de yer alıyor. Apartmanda bahçe ve havuzun da olması durumunda bunlar için ayrı yönetim planının hazırlanması gerekiyor...
 • Apartman yöneticisinin yapması
  Apartman yöneticisinin yapması gerekenler!
  2013-09-17 08:55:41
  Bir apartmanda kat malikleri kurulu tarafından seçilen apartman yöneticisinin yapması gerekenler nelerdir? Yöneticinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görevleri nelerdir? İşte apartman yöneticisinin yapması gerekenler!
 • Apartman faaliyet raporu
  Apartman faaliyet raporu örneği!
  2013-09-16 15:38:05
  Apartman yöneticilerinin görevleri arasında bir yıllık faaliyet raporu hazırlamaları bu rapor kapsamında gerçekleştirilen tüm hizmetlere ve bütçe durumuna yer verilmesi gerekiyor. İşte apartman faaliyet raporu örneği...
 • Apartman yönetim
  Apartman yönetim denetimi!
  2013-06-17 09:15:53
  Apartman denetçisi kimdir? Apartman denetçisinin görevleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve apartman yönetim denetimi ile ilgili diğer detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Apartman yönetimi
  Apartman yönetimi görevleri!
  2013-05-23 08:24:00
  Apartman yönetimi görevleri ve diğer detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte apartman yönetimi görevleri..
 • Apartman yönetimi denetçi
  Apartman yönetimi denetçi görevleri!
  2013-05-22 15:32:55
  Apartman yönetiminin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetçi vasfına sahip kimseler denetler. İşte apartman yönetimi denetçi görevleri...
 • Apartman yönetimi
  Apartman yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-22 14:59:50
  Apartman yönetimi oluşturulması, kuralları ve yönetimin görevleri Apartman Yönetimi Yönetmeliğinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte Apartman Yönetimi Yönetmeliği...
 • Apartman yöneticisi kimdir,
  Apartman yöneticisi kimdir, görevleri nelerdir
  2011-09-18 00:00:00
  şžükrü Kızılot, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde 'Apartman yöneticisi ve görevleri' başlıklı yazıyı kaleme aldı. Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimim, kendi aralarından ya da dışarıdan seçecekleri bir, kimseye de verebilirler...

apartman kapıcısının görevleri

apartman kapıcısının

Kapıcının görevleri nelerdir?

Bir apartman veya sitede çalışan kapıcı görevlilerinin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunuyor. Kanuna göre, kapıcı işçi sıfatına sahip olurken, konutun maliki veya ortakları ise işveren sıfatına sahip oluyor.


Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında kapıcının görev ve sorumluluklarına yer veriliyor. Söz konusu hükümler, yönetmeliğin 4. maddesinde yer alıyor.


Kapıcının görev ve sorumlukları

Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:


Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

Binanın dış merpenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak,temiz tutmak,

Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

Yöneticinin talimatı çerçevesinde...