apartman karar defteri karar örnekleri


apartman karar defteri karar örnekleri

apartman karar defteri

Kat Malikleri olağanüstü toplantı kararı örneği!

Kat Malikleri olağanüstü toplantı karar yazısının, düz bir beyaz kağıda 2 örnek olarak yazılması gerekiyor. Hazırlanan karar örneğinin tüm toplantıya katılan kat maliklerince imzalanması gerekiyor. Karar örneklerden birinin blok (Apartman) karar defterindeki "Karar metni" başlığı altındaki yere yapıştırılması; diğer bir örneğinin ise Üst Yönetime verilmesi gerekiyor.Kat malikleri olağanüstü toplantı kararı örneği:

KARAR METNİ


..........Mahallesi ............................. Sokak ............... Blok ...........Nodabulunan .................... Apartmanın  ..../..../.....       ................... günü yapılan olağanüstü toplantısında;


............. Belediyesince düzenlenerek ........... İlçesi Tapu Siciline tescil ettirilen Yönetim Planının tüm oyunlar Köyü için tek bir yönetim planı haline getirilmesi, yönetim planının 5711 sayılı yasa hükümlerine uyarlanması ve yönetim planında ısınma sistemlerinin çalıştırılması, kapıcı, kaloriferci tutulması konularının üst yönetimce (Toplu Yapı Yönetim Kururlu) yerine getirilmesi dahil...