Apartman kuralları nelerdir


Apartman kuralları nelerdir

Apartman kuralları

Apartmanda yaşama kuralları!

Birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran apartmanlarda, kat maliklerinin refah içinde yaşabilmeleri için birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Örneğin bir başkasının hakkını ihlal etmemek veya ortak alanlardaki sorumluluğundan kaçınmamak apartmanda toplu yaşam kuralları arasında yer alıyor.


Apartmanda yaşama kanunu esasları, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince kat malikleri; tüm apartman sakinlerine apartman kuralları maddeleri ni bildirilmesi ve uygulamaya koyması için apartman yöneticisine yetki verilebiliyor.


Örneğin, apartman aidatına ilişkin hususlar apartman kuralları kapsamında düzenlenebiliyor. Apartman için harcanan giderler, apartmanın gelirleri belirlenerek apartman sakinlerinden belli bir oranda aidat alınıyor.


Apartmanda uyulması gereken kurallar listesi..

Öncelikle Apartman kapısının güvenlik açısından kapalı tutulması.

Çöp toplama saatlerinin haricinde daire kapılarının önlerine çöp bırakılmaması.

Apartmanda Daire kapılarının önlerine ayakkabı,ayakkabılık, terlik gibi özel eşyaların bırakılmaması.

Önemli...