apartman risk analizi yaptırmama cezası


apartman risk analizi yaptırmama cezası

apartman risk analizi

Bina risk analizi cezası!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması zorunlu tutulan risk analizi çalışmaları işçi çalıştıran tüm işyerlerini kapsamı altında tutuyor. Bu kapsama kapıcı çalıştıran apartmanlar da dahil ediliyor.


Risk analizi kapsamı dışında olan kişi ve faaliyetler şu şekilde sıralanıyor:


-Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,

- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,

- Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,

- Ev hizmetleri.


Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm işçi çalıştıran işyerlerinin risk analizini yapmaları ve zamanı gelince tekrar yenilemeleri gerekiyor.


30 Aralık 2012'de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre,...