apartman risk değerlendirme formu


apartman risk değerlendirme formu

apartman risk değerlendirme

Apartmanlarda risk değerlendirme rehberi!

Aparman, bina ve siteler için risk değerlendirme listesinin doldurularak yönetimde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekiyor.


Risk değerlendirmesi; apartman, bina ve sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsıyor. Risk değerlendirmesi çalışmalarının bir ekip tarafından yürütülmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlarsan da hizmet alınabiliyor.


Aaz tehlikeli sınıfta yer alan apartman, bina ve sitenin; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etmesi yükümlülüğü 2014 yılı Temmuz ayında, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarında ise 2013 yılı Haziran ayında yürürlüğe...