apartman sakinlerinin hakları


apartman sakinlerinin hakları

apartman sakinlerinin

Apartman sakini hakları!

Apartmanda bağımsız bölüme sahip, apartman sakinleri hem sahip oldukları bağımsız bölüm üzerinde hem de apartman içerisindeki ortak yerler üzerinde bazı haklara sahip oluyor.


Söz konusu apartman sakinlerinin hakları, apartman kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Kat maliklerinin hakları:

I - Bağımsız bölüm üzerinde:

Madde 15 - Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.


II - Ortak yerler üzerinde:

Madde 16 - Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. 


Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.


Apartman...