Apartman yönetici değişikliği


Apartman yönetici değişikliği

Apartman yönetici

Apartmanda yönetici değişikliği nasıl olur?

Apartmanda sekiz ve daha fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetici seçilmesi kanunen zorunlu oluyor. Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimi için kendi aralarından birisini yönetici olarak seçebileceği gibi dışardan da bir kimseye bu görev verilebiliyor.


Apartman yönetimi için kat malikleri bir kimse veya üç kişilik bir kurulu seçebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) deniyor.


Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumunda oluyor.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Peki, apartmanda yönetici değişikliği nasıl olur?


Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine...