Apartman yönetici değişikliği


Apartman yönetici değişikliği

Apartman yönetici

Apartman yöneticisi değişikliği!

Apartman yöneticisi değişikliği kat malikleri olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında yapılıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, eski yönetici tekrar atanabiliyor.


Apartman yönetici değişikliği nin yapılabilmesi için olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrısının yapılması ve yeter sayının sağlanması gerekiyor. Kat malikleri kurulunun toplantısı ile ilgili hükümler ve apartman yönetici değişikliği kararı ile ilgili maddeler şu şekilde sıralanıyor:


Kat malikleri kurulunun toplantısı:

Toplantı zamanı:

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer öyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde...