apartman yöneticisi istifa


apartman yöneticisi istifa

apartman yöneticisi

Apartman yöneticisinin istifası!

Apartman yöneticisi Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bu görevinden istifa etme hakkına sahip oluyor. Buna göre apartman yöneticiliğinden ölüm veya görevden alınma ile boşalan yöneticilik aynı zamanda yöneticinin istifa etmesi ile de boşalıyor.


Kat Mülkiyeti Kanununa göre yöneticinin bazı görev ve sorumlulukları bulunuyor. Bunun yanı sırai kat maliklerinin de üzerine düşen yükümlülükler bulunuyor. Kanuna göre kat malikleri, üzerlerine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmezlerse, yöneticinin istifa edebileceği ve bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat mâliklerinden isteyebiliyor.


Buna göre, kat mâlikleri yöneticinin ücretini veya kendi cebinden yaptığı masrafları ödemezlerse, yönetici istifa edebilir. Yöneticini, istifa ederken bir dilekçe yazması gerekiyor.


Yöneticinin istifa etmesi üzerine, olağanüstü bir kurul toplantısı düzenlenerek, yeni bir apartman yöneticisi seçilir. İstifa eden yöneticinin yerine seçilen yönetici, seçildiği tarihten itibaren...