Apartman yönetimi toplantı tutanağı örnekleri


Apartman yönetimi toplantı tutanağı örnekleri

Apartman yönetimi toplantı

Apartman yönetimi toplantı tutanağı örneği!

Olağan haller dışında yılın belli bir ayı ve belli bir gününde yapılması gereken aprtman yönetimi toplantılarında, konuşulan hususların ve alınan kararların apartman yönetim defterine kaydedilmesi ve apartman yönetimi toplantı tutanağının tutulması gerekiyor.


Söz konusu apartman yönetimi toplantı tutanağı örneği aşağıda yer alıyor. Bu örnekte, yöneticinin ve apartmanın durumuna ilişkin denetçi raporları gibi hususlar doğrultusunda  alınan kararlar yer alıyor.


Apartman yönetimi toplantı tutanağı örneği


.../.../.... TARİHLİ ...... APARTMANI KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ........ TARİHLİ GENEL KURUL KARARI:


Kat Maliklerinin katılımıyla 21 numaralı dairede açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


GÜNDEM: 

Yoklama , açılış ve pan başkanlık heyetinin seçimi, 

Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, 

Denetçi raporunun okunup görüşülmesi, 

Yönetim kurulu üyelerinin ve...