arazi toplulaştırma kanunu


arazi toplulaştırma kanunu

arazi toplulaştırma

Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği!


Arazi Toplulaştırma Uygulaması..

Kadastro işlemleri

MADDE 18 – (1) Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır. Belirlenen toplulaştırma alanı içerisinde bir kısım alanın kadastro paftalarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yapılır veya yaptırılır.

                (2) Hazırlanan proje alanı içerisindeki tescil harici su yolları, dere yatakları, azmaklar ve benzeri alanlar, eski kadastral yollar ile yol fazlalıkları toplulaştırmanın ilanı ile birlikte proje amacına uygun olarak proje idaresi tarafından kullanılır.


                Arazi malikleri ile ön görüşme yapılması ve muvafakat alınması

                MADDE 19 – (1) Uygulamada isteğe bağlı toplulaştırma projelerine öncelik tanınır.

       ...