arsa hissesi nasıl satılır

 • arsa hissesi nasıl
  arsa hissesi nasıl satılır
  2013-09-05 00:32:45
  Hisseli arsa, mülkiyetin birden çok sahibi olması durumuna deniyor. Hisseli arsa satışında hissedarların biri arsayı satışa çıkarması halinde diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı bulunuyor...
 • Hisseli arsa ifrazı
  Hisseli arsa ifrazı nasıl yapılır?
  2014-10-29 12:53:33
  Tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kaydı bulunan bir taşınmaz malın, birden fazla parsele bölünmesi ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesine ifraz deniyor. Peki, hisseli arsa ifrazı nasıl yapılır?
 • Arsa kredisi nasıl
  Arsa kredisi nasıl çekilir?
  2014-08-31 10:38:36
  Konut sahibi olmak isteyenler nasıl bankadan kredi çekebiliyorsa, arsa almak için de arsa kredisi çekilebiliyor. Peki, arsa kredisi nasıl çekilir? Arsa kredisi veren bankalar hangileri?
 • Tapuda arsa payı
  Tapuda arsa payı nasıl hesaplanır?
  2014-07-23 17:55:47
  Arsa payı; bir gayrimenkulün kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken ana yapının bulunduğu parsel arsasından değerleme oranında arsadan verilen pay olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tapuda arsa payı nasıl hesaplanır?
 • Arsa ifrazı nasıl
  Arsa ifrazı nasıl yapılır?
  2014-06-18 13:52:53
  İfraz işlemi ile, tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul parsellere ayrılarak tapuya tescil edilebiliyor. Peki, arsa ifrazı nasıl yapılır? Arsa ifrazı için gerekenler nelerdir?
 • Arsa payı nasıl
  Arsa payı nasıl düzeltilir?
  2014-05-12 13:34:51
  Arsa payı nasıl düzeltilir?: Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.
 • Apartmanda arsa payı
  Apartmanda arsa payı nasıl hesaplanır?
  2014-05-12 11:24:50
  Arsa payı, bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımları olarak ifade ediliyor. Peki, bir daireye isabet eden arsa metrekaresi nasıl bulunur? Apartmanda arsa payı nasıl hesaplanır?
 • Miras hissesi nasıl
  Miras hissesi nasıl satılır?
  2014-04-14 15:57:00
  İştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını intikal gerçekleşmeden üçüncü bir kişiye satabilir mi? Miras hissesi nasıl satılır? İşte Medeni Kanun kapsamında yer alan esaslar...
 • Eksik verilen arsa
  Eksik verilen arsa payı nasıl düzeltilir?
  2014-02-21 08:38:43
  Arsa payı, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan verilen pay olarak tanımlanıyor. Peki, eksik verilen arsa payı nasıl düzeltilir?
 • Tarla arsa tapusuna
  Tarla arsa tapusuna nasıl çevrilir?
  2014-02-11 09:24:37
  Tarla arsa sayılır mı? Gayrimenkul hukukuna göre tapuda niteliği tarla olan bir taşınmazın arsa niteliğine dönüştürülmesi mümkün müdür? Tarla arsa tapusuna nasıl çevrilir? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Kentsel dönüşümde arsa
  Kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir?
  2014-01-17 10:12:29
  Kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri hatalı arsa payları olarak karşımıza çıkıyor. Peki kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir? İşte kentsel dönüşüm arsa payları...
 • Bağımsız bölüm arsa
  Bağımsız bölüm arsa payı nasıl hesaplanır?
  2013-10-06 02:15:28
  Arsa payı nedir?, bağımsız bölüm arsa payı nasıl hesaplanır? hesaplama formülü ve örnek hesaplama ile haberimizde yer alıyor. Bağımsız bölüm ana binada ayrı ayrı yer alan konutlar olarak tanımlanıyor...
 • Arsa payı nasıl
  Arsa payı nasıl hesaplanır?
  2013-06-03 16:46:00
  Binada arsa payı nasıl hesaplanır, yanıtını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Arsa değeri nasıl
  Arsa değeri nasıl hesaplanır?
  2013-03-29 11:54:25
  Bağımsız bölümlerdeki ortak mülkiyet paylarını ifade eden arsa payları kat mülkiyeti olmaksızın düşünülemez. Peki arsa değeri nasıl hesaplanır?

arsa hissesi nasıl satılır

arsa hissesi nasıl


Hisseli arsa satışı!


Hisseli olarak tasarruf edilen taşınmazlarda, hissedarlardan birinin hissesini satması halinde, diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı bulunuyor. Bu hak "şufa hakkı" olarak biliniyor.  Eğer hisse, paydaşlardan birine satılmak isteniyorsa burada şufa hakkı söz konusu olmuyor. Ancak, hissenin bu taşınmazda paydaş olmayan birine satılması halinde, diğer paydaşlardan her birinin, satışın öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay ve her halükarda 10 yıl içinde dava açmak suretiyle ve satış yapılan bedeli ödeyerek, bu hisseyi yeni alıcıdan satın alma hakkı doğuyor. Bu nedenle, yeni alıcının şufa hakkını kullanmaması için, hissedarların kendi arasında şufadan feragat sözleşmesi yapması ve bunu tapuya tescil ettirmesi veya gerçek bedele uygun satış yapıldıktan hemen sonra, diğer hissedarları noter kanalı ile haberdar ederek hak düşürücü sürenin başlaması sağlanmalıdır.


Hisseli arsa...