arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme


arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme

arsa tapusunu kat

Arsa tapusu ev tapusuna nasıl çevrilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, inşaat çalışmaları tamamlanmamış; Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabiliyor. 


Bu yapılarda sahip olunan mülkiyete "arsa tapusu" deniyor. Arsa tapusunun, mülkiyet tapusuna çevrilmesi için yapının inşaat çalışmalarının bitirilmiş olması ve yapıya iskan izninin alınmış olması gerekiyor.


Ancak inşaat çalışmalaırı bittiği halde iskan izni alınmayan ve kat mülkiyetine geçilmeyen yapılar da bulunuyor. Bu yapılar hakkında bazı işlemler yapılmıyor.


Yapı resmi olarak inşaat halinde gözüktüğü için yapıdaki dairelere konut kredisi verilmiyor. Peki, Arsa tapusu ev tapusuna nasıl çevrilir?


Arsa tapusunu ev tapusuna çevirme..


KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI:

I - İSTEM...