Avrasya tüp geçit projesi


Avrasya tüp geçit projesi

Avrasya tüp geçit

Avrasya tüp geçit projesi!

Avrasya tüp geçit projesinin tarihçesi ve Avrasya tüp geçit projesi ile ilgili detaylar Avrasya'nın internet sitesinde açıklanıyor.


İstanbul Boğazı’nı tünelle geçme fikri ilk kez 19. yüzyılda ele alınmıştır, ancak dönemin siyasi koşullarında ve teknik imkansızlıklar nedeniyle sadece fikir aşamasında kalmış ve terkedilmiştir. 


20. yüzyıl boyunca, dünyanın çeşitli bölgelerinde İstanbul Boğazı’na benzer nitelikler taşıyan noktalarda çok sayıda karayolu tüneli inşa edilmiş ve inşaat teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak, yapılan her yeni tünel öncellerine göre üstün güvenlik, geçiş kolaylığı, işletme avantajları sağlayagelmiştir.


21. yüzyılda ulaşılan deneyim ve know-how düzeyi ise, yoğun nüfuslu alanlarda deniz tabanının altından geçen tünel projelerinin güvenlik öncelikleri ve verimlilik kriterleri kadar inşaat ve işletme dönemlerinde çevresel ve sosyal etkiler ile ilgili uluslararası standartları da projelerin ayrılmaz bir parçası...