Ayrılık Çeşmesi


Ayrılık Çeşmesi

Ayrılık

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları

Muhammen  Pey akçesi

kıymeti   

Lira  K.  Lira K. 

 367  58   27  60 Üsküdar Pazarbaşı Mahallesi'nin Nuh

                           Kuyusu Caddesi'nde eski 145 yeni 195

                           nolu 67 M. murabbaı arsanın tamamı.

 184  33   13  88 Üsküdar Selami Ali Ef. Ma. eski Si-

                           lahtar Bahçe yeni Ekmekçi Mesrup

                           Sokak'ında eski ve yeni 20, 22 Nolu

                           172,93 M. murabbaı arsanın tamamı.

 125  50...