Az Hasarlı Apartman İcradan Satılık


Az Hasarlı Apartman İcradan Satılık

Az Hasarlı Apartman

Verilen ilan şöyle;


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. VAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sayı: 2011 / 7861 ESAS Örnek No. 27

Salmasına Karar verilen aşınmazın cinsi, kıymet, adedi, evsafı:

TAPU KAYDI : Van ili, Merkez, Şabaniye Mahallesi, Hacıbekir ilkokulu sokağı mevkiinde.tapunun 10 cilt,953 sayfa,247 ada, 81 parselde kayıtlı, 1,814,14 m2 yüzölçümlü,arsa niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesi 1,374.680,00TL muhammen bedelle saat: 10.00-10.10 arası açık artırma suretiyle satılacaktır. 


İMAR DURUMU : Taşınmaz uygulama imar planında, 18L2D paftasında kısmen ayrım nizam 4 kat.yoldan 5 metre yanlardan 3 metre çekmeli olarak imar planına işlenmiştir. 


HALİ HAZIR DURUMU : Arsa üzerinde bodrum + 7 katlı her katta 2 daire bulunan kargir yapı mevcuttur. Yapının kat irtifakı dosyasında ve yapılan incelemede olmadığı görülmüştür. Van Depreminden dolayı Valilik sitesinin hasar tespit nihai sonuç'una...