baca yapımı


baca yapımı

baca

Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine göre bacalar nasıl olmalı?

27019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği kapsamında binalarda ısı yalıtımının nasıl yapılacağı ve binaların nasıl olacağı hususlarına ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Yönetmeliğin 14. maddesinde asıl sorumuz olan "Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine göre bacalar nasıl olmalı?" nın yanıtı şu şekilde yer alıyor;


Bacalar

MADDE 14 – 

(1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:

             

a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

             

b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.

             

c) Bacalar, mümkünse bina içinde...