bayındırlık inşaat maliyetleri


bayındırlık inşaat maliyetleri

bayındırlık inşaat

Bayındırlık birim fiyatları 2013!

Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatlarına göre belirleniyor. 


Burada "yapı"dan kasıt, karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerini, sabit ve hareketli tesisleri ile bunların parçaları ifade ediliyor.


Birim maliyeti ise, yapının birim ölçüsünün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetlere deniyor.


Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değer ise "Yapı yaklaşık maliyeti" olarak ifade ediliyor.


Söz konusu yapı...