Belediye başkanı seçilme şartları


Belediye başkanı seçilme şartları

Belediye başkanı seçilme

Belediye başkanı nasıl olunur?

Mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları Hakkında Kanun kapsamında belediye başkanı seçilme şartlarına ilişkin esaslara şu şekilde yer veriliyor.


SEÇİM SİSTEMİ VE USULÜ

Madde 2 – Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.


İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır.


SEÇİM ÇEVRESİ

Madde 3 – İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir.


BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ SEÇİM ÇEVRESİ

Madde 4 – Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan...