belediye encümeni nasıl seçilir


belediye encümeni nasıl seçilir

belediye encümeni nasıl

Belediye encümeni nedir?

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirme, kanunlarda öngörülen cezaları verme gibi görevleri bulunan belediye encümeninin kaç kişiden oluştuğu, encümende kimlerin bulunduğu gibi hususlar Belediye Kanunu kapsamında yer alıyor.


Belediye encümeni kimlerden oluşur?

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,


b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için...