belediye kanunu son

belediye kanunu son hali

13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Kanun No'lu Belediye Kanunu için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Belediye sınırı ne

Belediye sınırı ne demek?

Belediye sınırı ne demek? Belediye sınırı nasıl belirlenir? Yeni kurulan bir belediyenin sınırları ne zaman ve nasıl belirlenir? İşte Belediye Kanunu kapsamında yer alan hükümler..

Belediye başkanının görevleri

Belediye başkanının görevleri nelerdir?

Belediye Kanunu hükümlerine göre, belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi niteliğini taşır. Peki, belediye başkanının görevleri nelerdir? İşte belediye başkanının görevleri...

Belediye teşkilatı hangi

Belediye teşkilatı hangi öğelerden oluşur?

Belediye teşkilatı nedir? Belediye teşkilatı hangi öğelerden oluşur? İşte 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yer alan belediye teşkilatı; Norm kadro ve personel istihdamı; Personel devri hükümleri...

Belediye Kanunu kentsel

Belediye Kanunu kentsel dönüşüm!

Belediye Kanunu kentsel dönüşüm hususu ile ilgili 5998 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 24 Haziran 2010 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kanunda yer alan esaslar...

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu çevre temizlik vergisi!

Çevre temizlik vergisi ile ilgili yasal hükümler, 17354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yer alıyor. İşte Belediye Gelirleri Kanunu çevre temizlik vergisi esasları...

İmar Kanunu tasarısı

İmar Kanunu tasarısı imar planları!

İmar Kanunu tasarısı imar planları ile ilgili hükümlere göre, Planlara ilişkin ilgili idare meclisi kararı alınır. Bu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu veya 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre kesinleşerek yürürlüğe giriyor...

Çevre Temizlik Vergisine

Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Belediye Kanunu Genel Tebliği!

Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Belediye Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alan hükümlere göre 1. Grupta yer alan 1. Derece binaların yıllık vergi tutarları 2300 TL olarak belirlendi...

Belediye

Belediye Kanunu!

13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Kanun No'lu Belediye Kanunu için haberimizi inceleyebilirsiniz...


belediye kanunu son hali

belediye kanunu son

Belediye Kanunu!

 

Kanun No. 5393                                                   

Kabul Tarihi: 3.7.2005

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

                

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun belediyeleri kapsar.

                

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss