belediyelerde kamulaştırma nasıl yapılır

 • belediyelerde kamulaştırma nasıl
  belediyelerde kamulaştırma nasıl yapılır
  2013-05-18 11:23:25
  Belediyeler tarafından yapılan kamulaştırma işlemi nasıl yapılır, kamulaştırma süreci nasıl işler? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte "Kamulaştırma işlemi"...
 • Kamulaştırma itirazı nasıl
  Kamulaştırma itirazı nasıl yapılır?
  2014-10-13 17:28:00
  Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek kamulaştırılıyor. Peki kamulaştırma itirazı yapılabilir mi? Kamulaştırma itirazı nasıl yapılır?
 • Acele Kamulaştırma nedir?
  Acele Kamulaştırma nedir? Acele kamulaştırma nasıl yapılır?
  2014-09-11 19:16:00
  Acele Kamulaştırma, yurt savunması ihtiyacı ya da özel durumun aceleliğine Bakanlar Kurulu'nun karar vermesiyle uygulanan, taşınmaz mallara en kısa sürede kıymet takdiri yapılarak devlet tarafından el konması işlemidir.
 • Sit alanlarında kamulaştırma
  Sit alanlarında kamulaştırma nasıl yapılır?
  2014-07-17 10:56:05
  Sit alanlarının korunmasına dair uygulanması gereken usul ve esaslar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kanuna göre sit alanlarında kamulaştırma nasıl yapılır?
 • Kamulaştırma bedeli mahkemece
  Kamulaştırma bedeli mahkemece nasıl tespit edilir?
  2014-07-04 15:13:38
  Gerekli bilgi ve belgelerle bir dilekçe ile taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat edilerek mahkemeden kamulaştırma bedelinin tespitinin yapması istenebiliyor. Peki, kamulaştırma bedeli mahkemece nasıl tespit edilir?
 • Kamulaştırma davası nasıl
  Kamulaştırma davası nasıl açılır?
  2014-04-09 16:40:05
  Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda düzeltim davası açılabilir. Peki, kamulaştırma davası nasıl açılır?
 • İmarda park alanı
  İmarda park alanı nedir?
  2014-04-07 11:35:04
  İmarda park alanı nedir? İmar planı kapsamında park alanı olarak belirlenen alanlarda özel mülkiyete konu taşınmaz varsa ne olur? Kamulaştırma nasıl yapılır? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Yenileme alanında kamulaştırma
  Yenileme alanında kamulaştırma nasıl yapılır?
  2014-02-19 13:34:48
  Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirleniyor. Peki, yenileme alanında kamulaştırma nasıl yapılır?
 • Yenileme alanlarında
  Yenileme alanlarında kamulaştırma!
  2014-01-31 11:59:16
  Yenileme alanlarında kamulaştırma nasıl yapılır? Kentsel yenileme alanlarında taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması nasıl olur? Yenileme alanlarında sınırlı ayni hak tesisi nasıl kurulur? İşte yanıtı ve diğer esaslar...
 • Kamulaştırma bedeli nasıl
  Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?
  2013-12-05 15:21:07
  İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları kamulaştırabiliyor. Peki kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir? İşte kanun hükümleri...
 • Kamulaştırma bedeli tespiti
  Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?
  2013-08-30 21:39:00
  Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?:Kamulaştırma projesi kapsamında bilirkişi kurulu oluşturuluyor ve bu kurul kamulaştırılacak malı inceleyerek bedeli belirleyecek ölçütleri belirliyor.Belirlenen ölçütlere göre kamulaştırma bedeli tespit ediliyor.
 • Kamulaştırma süreci nasıl
  Kamulaştırma süreci nasıl işler?
  2013-08-30 20:07:19
  Kamulaştırma süreci nasıl işler sorusunun cevabı olarak ilk aşamada idarenin kamulaştırma kararı alması gerekiyor. Bu kararla kamulaştırma süreci başlıyor ve devamında yapılanlar aşağıda yer alıyor...
 • Türkiye de kamulaştırma nasıl
  Türkiye'de kamulaştırma nasıl yapılır?
  2013-08-30 19:12:17
  Türkiye'de kamulaştırma nasıl yapılır?: Türkiye' de kamulaştırma Anayasa' nın 46. maddesine dayanarak uygulanıyor. Kamulaştırma, devletin özel kişilere ait taşınmazlara kamu yararı adına, bedelini ödeyerek el koymasına deniyor...
 • Kamulaştırma işlemi nasıl
  Kamulaştırma işlemi nasıl yapılır?
  2013-05-18 11:23:25
  Belediyeler tarafından yapılan kamulaştırma işlemi nasıl yapılır, kamulaştırma süreci nasıl işler? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte "Kamulaştırma işlemi"...

belediyelerde kamulaştırma nasıl yapılır

belediyelerde kamulaştırma nasıl

Kamulaştırma işlemi nasıl yapılır?

Kamulaştırma işlemi, bir bölgede kamunun ihtiyacı olan ve kamu yararını gözeten durumlarda söz konusu oluyor. Eğer yüksek kamu yararının olduğu projelerin kapsamında özel mülkiyete konu olan gayrimenkuller varsa, söz konusu gayrimenkuller üzerinde kamulaştırma işlemi yapılıyor. "Kamulaştırma nedir?" sorusunun da yanıtı verdikten sonra "Kamulaştırma işlemi nasıl olur?" sorusunu yanıtlayalım.


İstimlak olarak da bilinen kamulaştırma işlemi, söz konusu projenin bölge sınırları içinde olduğu belediye tarafından yapılıyor. "kamulaştırma işlemi neden yapılır?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım. 


Kamulaştırma işlemi, bir bölgenin gelişimi ve kalkınması için gerekli ihtiyaçların giderilmesi için yapılıyor. Bölgenin imar planı doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen alanlarda özel mülkiyetin olması halinde, karşılığı ödenerek bu kimselerden söz konusu yerler alınıyor.


Neler kamulaştırılır?

Kamulaştırma işlemine konu olabilecek gayrimenkuller, 2942 sayılı Kanunun 1. maddesinde ele alınmıştır....