belediyelerde kamulaştırma nasıl yapılır


belediyelerde kamulaştırma nasıl yapılır

belediyelerde kamulaştırma nasıl

Kamulaştırma işlemi nasıl yapılır?

Kamulaştırma işlemi, bir bölgede kamunun ihtiyacı olan ve kamu yararını gözeten durumlarda söz konusu oluyor. Eğer yüksek kamu yararının olduğu projelerin kapsamında özel mülkiyete konu olan gayrimenkuller varsa, söz konusu gayrimenkuller üzerinde kamulaştırma işlemi yapılıyor. "Kamulaştırma nedir?" sorusunun da yanıtı verdikten sonra "Kamulaştırma işlemi nasıl olur?" sorusunu yanıtlayalım.


İstimlak olarak da bilinen kamulaştırma işlemi, söz konusu projenin bölge sınırları içinde olduğu belediye tarafından yapılıyor. "kamulaştırma işlemi neden yapılır?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım. 


Kamulaştırma işlemi, bir bölgenin gelişimi ve kalkınması için gerekli ihtiyaçların giderilmesi için yapılıyor. Bölgenin imar planı doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen alanlarda özel mülkiyetin olması halinde, karşılığı ödenerek bu kimselerden söz konusu yerler alınıyor.


Neler kamulaştırılır?

Kamulaştırma işlemine konu olabilecek gayrimenkuller, 2942 sayılı Kanunun 1. maddesinde ele alınmıştır....