Beşikkaya mahallesi


Beşikkaya mahallesi

Beşikkaya

İhale, 15 Nisan 2010 tarihinde saat 10.00'da Altındağ Belediye Başkanlığında açık ihale usulü ile yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 120 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

Şartnamesi belediyeden satın alınabilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat...