beton karkas


beton karkas

beton

Kagir yapı nedir?


Taşıyıcı duvarları taş, tuğla, beton veya briket gibi malzemelerle yapılmış yapı türüne kagir yapı deniyor. Kargir yapı olarak ta anılabiliyor. Kagir yapı, binaları kullanılan malzemeye göre sınıflandırıyor.  Eğer bir binanın yapımında, taş-  beton kullanılmışsa, o yapı tapu kaydında kagir yapı olarak kaydediliyor.Binalar ayrıca 'iskelet' sistemlerine göre de sınıflandırılıyor. İnşaat mühendislerince herhangi bir iskeletsel sisteme sahip olmayan yapılar genel olarak yığma yapı olarak tanımlanıyor. Bu tip yapılarda binanın ağırlığını taşıma yükü, duvarların üzerinde oluyor. Eğer binanın taşıma yükü, beton bir iskeletin üzerine verilmişse, bu durumda o binalar için beton karkas ifadesi kullanılıyor.Konut sigortası yapan şirketler kagir binaları 2’ye ayırarak sınıflandırılırlar. Bunlar tam ve yarım kagir yapılardır.Tam kagir yapı; dış ve iç duvarları, taban ve tavanları beton, taş, tuğla...