Bina Vergisi

 • Bina
  Bina Vergisi
  2014-02-22 14:36:20
  Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Peki 2014 yılında bina vergileri ne zaman ödenecek? İşte bina vergisi 2014...
 • Bina vergisi ödeme
  Bina vergisi ödeme süresi!
  2013-11-20 11:37:27
  Bina vergisi kanunu kapsamında düzenlenen vergi, gayrimenkul sahiplerinden her sene alınıyor. Peki vergi ne zaman ödenir? Bina vergisi ödeme süresi nedir? İşte bina vergisi kanunu esasları...
 • Bina vergisi 2.taksit
  Bina vergisi 2.taksit ne zaman?
  2013-11-20 10:56:48
  Bina vergisi için ödemeler iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2013 yılı bina vergisi 1. taksiti en son 31 Mayıs'ta ödendi. Peki bina vergisi 2.taksit ne zaman?
 • Bina vergisi
  Bina vergisi dönemleri!
  2013-11-20 10:06:42
  Gayrimenkul sahipleri, her sene devlete bina vergisi ödemek ile yükümlü oluyor. Söz konusu bina vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. İşte bina vergisi dönemleri 2013...
 • Bina vergisi ne
  Bina vergisi ne kadar?
  2013-11-13 16:27:43
  Konut, işyeri ve bina gibi gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemek ile yükümlü olduğu bina vergisi ne kadar? Bina vergisi için ödenecek tutar nasıl hesaplanıyor? İşte bina vergisi hesaplamaları...
 • Bina vergisi nasıl
  Bina vergisi nasıl ödenir?
  2013-11-13 16:05:41
  Bina vergisi kanununa göre bina vergisi nasıl ödenir? Bina vergisi ödeme zamanı hangi aylardır? Eğer, gayrimenkul bir başka şehirdeyse bina vergisi ödemesi nasıl yapılıyor? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Bina vergisi ne
  Bina vergisi ne zaman ödenir?
  2013-11-12 13:44:24
  İşyeri, konut ve bina gibi gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemeleri gereken bina vergisi ne zaman ödenir? Hangi aylarda bina vergisi ödemeleri yapılıyor? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Bina vergi
  Bina vergi matrahı!
  2013-11-12 13:19:31
  Bina vergi matrahı, binanın Bina vergisi kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri olarak ifade ediliyor. İşte 1319 sayılı Bina Vergisi Kanunundaki yasal hükümler bu haberde...
 • Bina vergisi nereye
  Bina vergisi nereye ödenir?
  2013-11-12 12:20:23
  Bina vergisi; Türkiye sınırları içinde bulunan; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor. Peki bina vergisi nereye ödenir?
 • Bina vergisi
  Bina vergisi muafiyeti!
  2013-11-12 11:53:43
  Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Ancak kimi gayrimenkuller bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bina vergisi muafiyeti hükümleri...
 • Bina vergisi
  Bina vergisi 2013!
  2013-11-12 11:25:00
  Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi, bina vergisi 2013 kapsamına giriyor. Bina vergisi ile ilgili esaslar bina vergisi kanununda yer alıyor...
 • Emlak vergisine yüzde
  Emlak vergisine yüzde 25 zam!
  2009-10-28 14:07:00
  Emlak vergisine esas olmak üzere 2010 yılında uygulanacak "bina metre kare normal inşaat maliyet bedelleri", geçen yıla göre yüzde 12-25 arasında artırıldı
 • Bina vergisi ödeme
  Bina vergisi ödeme yeri!
  2013-11-20 10:05:23
  Konut, iş yeri ve bina gibi gayrimenkullere sahipseniz ve muafiyet özelliklerini taşımıyorsanız, bina vergisi yükümlüsü oluyorsunuz. Her sene ödenmesi gereken bina vergisi ödeme yeri neresi?
 • Bina vergisi
  Bina vergisi hesaplama!
  2013-11-20 09:35:19
  Bilindiği üzere Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm binalar emlak vergisinin konusunu oluşturuyor. Vergiden muaf tutulmayan gayrimenkul sahipleri ne kadar vergi ödüyor? İşte bina vergisi hesaplama...
 • Bina vergisi ne
  Bina vergisi ne kadar?
  2013-11-13 16:27:43
  Konut, işyeri ve bina gibi gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemek ile yükümlü olduğu bina vergisi ne kadar? Bina vergisi için ödenecek tutar nasıl hesaplanıyor? İşte bina vergisi hesaplamaları...
 • Bina vergisi nasıl
  Bina vergisi nasıl ödenir?
  2013-11-13 16:05:41
  Bina vergisi kanununa göre bina vergisi nasıl ödenir? Bina vergisi ödeme zamanı hangi aylardır? Eğer, gayrimenkul bir başka şehirdeyse bina vergisi ödemesi nasıl yapılıyor? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Bina vergisi
  Bina vergisi oranı!
  2013-11-13 15:48:18
  Yasal düzenlemeleri 1319 sayılı Bina Vergisi Kanunu kapsamında verilen bina vergisi, her sene yeniden belirlenen değerleme oranlarına göre hesaplanıyor. İşte 2013 yılı bina vergisi oranı ...
 • Bina vergisi ne
  Bina vergisi ne zaman ödenir?
  2013-11-12 13:44:24
  İşyeri, konut ve bina gibi gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemeleri gereken bina vergisi ne zaman ödenir? Hangi aylarda bina vergisi ödemeleri yapılıyor? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Bina vergisi nereye
  Bina vergisi nereye ödenir?
  2013-11-12 12:20:23
  Bina vergisi; Türkiye sınırları içinde bulunan; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor. Peki bina vergisi nereye ödenir?
 • Bina vergisi
  Bina vergisi muafiyeti!
  2013-11-12 11:53:43
  Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Ancak kimi gayrimenkuller bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bina vergisi muafiyeti hükümleri...
 • Bina vergisi
  Bina vergisi 2013!
  2013-11-12 11:25:00
  Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi, bina vergisi 2013 kapsamına giriyor. Bina vergisi ile ilgili esaslar bina vergisi kanununda yer alıyor...
 • Bina vergisi
  Bina vergisi kanunu!
  2013-11-12 10:59:54
  1319 sayılı Bina vergisi kanunu, 11 Ağustos 1970 tarihinde, 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında emlak vergisi ile ilgili esaslara yer veriliyor. İşte kanun hükümleri...
 • Bina vergisi
  Bina vergisi nedir?
  2013-07-31 16:59:00
  Bina vergisi nedir? Kimler bina vergisini ödemek ile yükümlü oluyor? Bna vergisi ne zaman ödeniyor? Gibi sorularınızın yanıtı ve konu ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Özürlülere Ait İndirimli
  Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu!
  2013-07-30 17:51:25
  İndirimli Bina Vergisi uygulamasından faydalanmak için belediyeye verilmesi gereken Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu...
 • İndirimli bina vergisi
  İndirimli bina vergisi oranı uygulaması!
  2013-07-30 17:39:34
  İndirimli bina vergisi oranı uygulaması ile ilgili yasal hükümler 31 Aralık 2005 Cumartesi günü 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 47 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yer alıyor...

Bina Vergisi

Bina

Bina vergisi 2014!

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. 


Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında vergi mükellefi olurken; Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 


Bina vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ile (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 


Takip eden bütçe yılından itibaren başlar. 


Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını...