Bina yönetim planı


Bina yönetim planı

Bina yönetim

Bina yönetim planı nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. Maddesinde yer alan hükümlere göre apartman yönetim planı kapsamında apartmanın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususlar düzenleniyor. Bina yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olma özelliğini taşıyor. 


Bina yönetimi planı nda, gayrimenkulün nasıl yönetileceğine, anagayrimenkul için alınan kararlara yer veriliyor. Peki Bina yönetim planını kim hazırlar, diyorsanız hemen yanıtlayalım. Söz konusu plan bina yöneticisi tarafından kat malikleri kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda hazırlanıyor. Söz konusu bina yönetim planı örneği aşağıda yer alıyor.


Bina yönetim planı örneği:

1. Bölüm 

GENEL HÜKÜMLER


Ana gayrimenkulün Yönetimi


Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........... ili, ............ ilçesi,..............mahallesi, ................ sokakta (caddesinde ),.............ada, .................parsel sayılı ve ................ kapı no'lu............... apartmanı; Kanunun...