Bina yönetimi yönetmeliği


Bina yönetimi yönetmeliği

Bina yönetimi

Bina yönetimi nasıl kurulur?

Daire ve işyeri gibi bağımsız bölümler ile ortak kullanım alanlarından meydana gelen binaların yönetimi, seçilen bir yönetici veya yönetim kurulu ile sağlanıyor. Peki bina yönetimi nasıl kurulur, diyorsanız bina yönetimi hukuku kapsamında yer alan yasal hükümleri inceleyelim.


Bina yönetimi yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu gibi resmi yazılara göre, yönetimin oluşturulması ana gayrimenkulde sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde zorunlu tutuluyor.


Bina yönetimi seçimi..

Bina yönetimin seçimi ve bina yönetici ataması ile ilgili hükümler Kat Mülkiyeti Kanunun 34. maddesinde açıklanıyor:


Madde 34 – 

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün...