Bina yönetimi yönetmeliği

 • Bina yönetimi
  Bina yönetimi yönetmeliği
  2013-08-30 13:47:38
  Bina yönetimi kanunlarına göre, binanın yönetimi bir yönetici veya üç kişiden oluşan yönetim kurulunun çalışmaları ile sağlanabiliyor. Peki bina yönetimi nasıl kurulur, bina yönetimi nasıl seçilir?
 • Bina sığınak
  Bina sığınak yönetmeliği!
  2014-09-24 10:51:15
  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36 ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlanan bina sığınak yönetmeliği sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İşte sığınak esasları...
 • Bina yönetimi risk
  Bina yönetimi risk analizi nasıl yapılır?
  2014-07-11 12:26:00
  Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştırması durumlarında bina yönetimi risk analizi yaptırması zorunlu oluyor. Bina risk analizi kapsamına girebilmesi için bir çalışanının olması yeterli oluyor. Peki, bina yönetimi risk analizi nasıl yapılır?
 • Bina yönetimi nereye
  Bina yönetimi nereye şikayet edilir?
  2014-07-11 09:14:15
  Kat malikleri Genel Kurul toplantısında seçilen bina yöneticisinin kat maliklerine ve binaya karşı bazı sorumlulukları bulunuyor. Ancak bina yöneticisi görevlerini yerine getirmez ya da aksatır ise ne yapılabilir? Bina yönetimi nereye şikayet edilir?
 • Bina yönetimi nasıl
  Bina yönetimi nasıl yapılır?
  2014-07-11 08:50:00
  Herhangi bir taşınmaz üzerinde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm var ise Kat Mülkiyet Kanunu'na göre bina yönetimi kurulması zorunlu tutuluyor. Bina yönetim kurulu kat malikleri tarafından seçilebiliyor. Peki, bina yönetimi nasıl yapılır?
 • Riskli bina tespit
  Riskli bina tespit yönetmeliği!
  2014-01-22 11:42:34
  Riskli yapı, muhtemel bir afette içerisinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılara demiyor. Riskli yapı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında açıklanıyor. İşte riskli bina tespit yönetmeliği...
 • Hava kalitesi değerlendirme
  Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği!
  2013-12-12 14:13:29
  Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 26898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu koruma ve diğer durumlarda iyileştirme amacı taşıyor...
 • Bina yönetimi kaç
  Bina yönetimi kaç kişiden oluşur?
  2013-11-19 09:51:52
  Bilindiği üzere bir binada sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda, orada bina yönetiminin kurulması mecburi oluyor. Peki bina yönetimi kaç kişiden oluşur? İşte yanıtı...
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi!
  2013-10-03 14:41:22
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 26809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamayı amaçlıyor..
 • Bina yönetimi nasıl
  Bina yönetimi nasıl kurulur?
  2013-08-30 13:47:38
  Bina yönetimi kanunlarına göre, binanın yönetimi bir yönetici veya üç kişiden oluşan yönetim kurulunun çalışmaları ile sağlanabiliyor. Peki bina yönetimi nasıl kurulur, bina yönetimi nasıl seçilir?
 • P Group 30
  P Group 30 yıldır temizlik, güvenlik ve bina yönetimi hizmeti sunuyor!
  2013-08-21 13:33:00
  Piripak ismiyle 1980'li yıllarda temizlik sektörüne giriş yapan firma 1990'lı yıllarda gelen talepler doğrultusunda hizmet alanını genişleterek P GROUP adı altında hizmet zincirine bina ve tesis yönetimini ekledi...
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği!
  2013-08-19 13:33:39
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 4 Haziran 2010 Cuma günü 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelik kapsamında, gürültüyü önlemeye yönelik eylem planlar ile ilgili esaslara yer veriliyor....
 • Site yönetimi
  Site yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-23 15:55:02
  Site yönetimi ile ilgili hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Beşinci Bölüm"ünde yer alıyor. Söz konusu site yönetimi yönetmeliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Apartman yönetimi
  Apartman yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-22 14:59:50
  Apartman yönetimi oluşturulması, kuralları ve yönetimin görevleri Apartman Yönetimi Yönetmeliğinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte Apartman Yönetimi Yönetmeliği...

Bina yönetimi yönetmeliği

Bina yönetimi

Bina yönetimi nasıl kurulur?

Daire ve işyeri gibi bağımsız bölümler ile ortak kullanım alanlarından meydana gelen binaların yönetimi, seçilen bir yönetici veya yönetim kurulu ile sağlanıyor. Peki bina yönetimi nasıl kurulur, diyorsanız bina yönetimi hukuku kapsamında yer alan yasal hükümleri inceleyelim.


Bina yönetimi yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu gibi resmi yazılara göre, yönetimin oluşturulması ana gayrimenkulde sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde zorunlu tutuluyor.


Bina yönetimi seçimi..

Bina yönetimin seçimi ve bina yönetici ataması ile ilgili hükümler Kat Mülkiyeti Kanunun 34. maddesinde açıklanıyor:


Madde 34 – 

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün...