binalarda yangın yönetmeliği 2013


binalarda yangın yönetmeliği 2013

binalarda yangın yönetmeliği

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik!

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan işlemlerin içeriyor.


126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun Ek-9. maddesine gereğince hazırlanan Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde binalarda olası yangın hallerinde yapılması gereken sorumluluk ve yasaklar sıralanıyor.


Madde 6- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir.


a) Yangını Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını 

veya dumanını görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur.


b) Park Yasağı: Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının...