bodrum katı ortak alan mıdır


bodrum katı ortak alan mıdır

bodrum katı ortak

Apartman kömürlükleri ortak alan mıdır?

Apartman kömürlükleri, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alanlar kısmında yer alıyor. Kanuna göre apartman kömürlüğünden tüm kat maliklerinin faydalanma hakkı bulunuyor.


Ortak yerler nelerdir?

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.


Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer...