boş daireye aidat ödenir mi


boş daireye aidat ödenir mi

boş daireye aidat

Boş eve aidat ödenir mi?

Apartman aidatları; apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için tüm kat maliklerinden eşit olarak toplanıyor. Apartman aidat bedeli, kat malikleri genel kurul toplantısında belirleniyor. Apartman yönetmeliklerin de en çok konu olan boş eve aidat ödenir mi sorusunun yanıtı  Kat Mülkiyet Kanunu'nda yer alıyor.


Dairenin maliki olduğunuz müddetçe; otursanız da oturmasanız da giderlere iştirak etmek zorundasınız. Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir mal varlığınıza haciz koyabiliyor.Yönetici bunun yanında sizden aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz talep edebiliyor.


Kat maliki anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla...