büyükşehir belediyelerinin görevleri nelerdir


büyükşehir belediyelerinin görevleri nelerdir

büyükşehir belediyelerinin görevleri

Büyükşehir belediyesinin görevleri nelerdir?

Büyükşehir belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında "En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişi" şeklinde tanımlanıyor. Peki "Büyükşehir belediyesinin görevleri nelerdir?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Büyükşehir belediyesinin görevleri de aynı kanun kapsamında ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Büyükşehir belediyelerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu birçok görevin içerisinde belediyenin yetkisinin  bulunduğu alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak; Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek gibi işler bulunuyor. Tüm bu görevlerin temel amacı, şehrin gelişmesini...