Büyükşehir belediyesi nasıl kurulur


Büyükşehir belediyesi nasıl kurulur

Büyükşehir belediyesi nasıl

Büyükşehir belediyesi nedir?

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve  sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi, büyükşehir belediyesi olarak tanımlanıyor.


Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanı gibi organlardan meydana geliyor. Büyükşehir belesiyesine ve görevlerine ilişkin esaslar Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında yer alıyor.


Kanuna göre, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri de "ilçe belediyesi" olarak tanımlanıyor.


Büyükşehir belediyesi nasıl olunur?

Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate...