c25 beton


c25 beton

c25

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Fercan Yavuz, 5 yıldan bu yana yapılan binalarda C25'in altında beton kalitesine izin verilmediğini söyledi

'Fabrikalar, yatırım için en cazip yer'

Şehirde yabancı yatırımcıların ilgi göstereceği nadir yerlerden birinin fabrikalar bölgesi olduğunu kaydeden Yavuz, "Burada tescilli yapılar var. Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınması azım. Orada ciddi bir imar problemi var" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkam Fercan Yavuz, en önemli faakyetlerinin mesleki denetim olduğunu söyledi. 1999 depremlerinin acı bir tecrübe olduğunu kaydeden Yavuz, eğitim faaliyetlerine hız verdiklerini ve üyeleri için sürekli eğitim programı düzenlediklerini ifade etti. Türkiye'de yapı denetimi başlamadan önce, büyük eksiklik olduğunu gördükleri denetim konusuna el attıklarım belirten Yavuz, yapının fenni mesulü, odadan bir temsilci ve belediyeden bir görevliyle Eskişehir'deki...