çarpık kentleşmenin sonuçları


çarpık kentleşmenin sonuçları

çarpık kentleşmenin

Çarpık kentleşme nedir?

Kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, iş bölümü uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde  kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak karşımıza çıkıyor. Peki çarpık kentleşme ne demektir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Çarpık kentleşme ne demek?

Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü altında olmadan ve plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesi olarak ifade ediliyor.


Çarpık kentleşme sebepleri..

Çarpık kentleşme sebeplerinin başlıcaları arasında hızla büyüyen nüfus ve buna bağlı olarak konut yetersizliği bulunuyor. Konutlar, herhangi bir estetik kaygı gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi dokunun korunması düşünülmeden yapılıyor. Bu durum, sağlıksız ve plansız bir şekilde yapılan...