çavuşbaşı 2b arazileri


çavuşbaşı 2b arazileri

çavuşbaşı 2b

Av. Belgin Dönmez tarafından bu 11140 dönüm arazinin tapusunun iptali ve tapunun Abdullah Paşa Vakfı adına tescili amacıyla Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 27.06.2011 tarihinde yapıldı. Bilgisine başvurduğumuz, Av. Belgin Dönmez davalarının Cumhuriyet dönemi tapu kaydına dayandığını, aslında 3575 hektar yani 35750 dönüm olan tapu kaydının orman olduğu gerekçesi ile iptal edildiğini, bu tapu kapsamı alanın önce muhafaza ormanı yapılarak koruma altına alındığını, ancak daha sonra Devlet  tarafından muhafaza ormanı kararının kaldırıldığını, Orman İdaresinin bu alanı korumadığını/koruyamadığını,  bu nedenle 1140 hektar  yani 11140 dönüm alanın yine Devlet tarafından kurulan komisyonlarla orman dışına çıkarıldığını belirtti.

Av. Belgin Dönmez, adaletin orman dışına çıkarılan alanların, orman olduğu gerekçesi ile tapusu iptal edilen eski tapu sahibi olan Vakfa iadesini gerektirdiğini, bu...