cementır holding


cementır holding

cementır

İtalyan Cementir Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çimentaş İzmir Çimento, borçluluk oranını düşürmek ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla İtalya'da kurulu Alfacem'deki iştirak payını, 85 milyon euro bedelle Cementir Holding'in diğer bir iştiraki olan Cementir Delta'ya satacak. Sermayesi 75 milyon 750 bin lira olan Çimentaş'ın, iştirak satış tutarının sermayesinin 2.5 katına ulaşması, borsadaki hisselerin yükselmesine neden oldu. Çimentaş tarafından dün yapılan açıklamada, küresel ekonomik krizin yol açtığı ciddi daralma süreci ve finansal darboğazların yanı sıra, Alfacem'in sahibi olduğu doğrudan ve dolaylı ortaklık paylarının ilgili şirketlerin yönetiminde bir etkiye sahip olmaması nedeniyle, şirketin üçüncü kişilere söz konusu fiyattan satışının pek mümkün olmayacağının düşünüldüğü ve bu...