çeşme toki


çeşme toki

çeşme

Şehir Plancıları Odası planı hazırlayan TOKi'ye, Mimarlar Odaso ise onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açtı. Mimarlar Odası, planın yeni konut alanı ihtiyacı verileri olmadan, bilimsel nesnel bir gerekçeye dayanmadan hazırlandığını açıkladı, "Burada yoğun konut yapılaşması kararı getirilmesi, turizmin gelişmesine yönelik politika, program, ilke ve hedefleriyle de uyuşmamaktadır. Plan kentleşme ve planlama ilkeleriyle birlikte hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verdi. 


İkinci konuta hizmet Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ise dava dilekçesinde şu görüşe yer verdi: "Plan ile getirilen yapılaşma koşullarının hangi yöntem ve politika doğrultusunda belirlendiği de anlaşılamamıştır. Plan açıklama raporunda nüfus hesabı için kabul ettiği birim konut alanı (150 m2) ve hane büyüklüğünü (3.58) değerlerinin orta gelir grubu için belirlenmiş toplu konut anlayışından uzak olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu öngörülerin birincil konuttan...