Çevre görevlisi sınavı 2014


Çevre görevlisi sınavı 2014

Çevre görevlisi sınavı

 Çevre görevlisi sınavı!

Çevre görevlisi sınavı ile ilgili hükümler Çevre görevlisi sınavı ile ilgili yasal hükümler Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte şu şekilde sıralanıyor:


Çevre görevlisi sınavı

MADDE 16 – (1) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.

(2) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

(4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.


Çevre görevlisi sınavı müracaatında dikkat edilmesi gereken hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sayfasında yer alıyor.


ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI MÜRACAATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Çevre Görevlisi Sınav Başvurusu Sayfası 
Kullanıcının sınav başvurusunu yapabildiği ekrandır. Yönetmelikte...