Çevre görevlisi sınavı 2014

 • Çevre görevlisi sınavı
  Çevre görevlisi sınavı 2014
  2013-10-10 12:05:13
  Çevre görevlisi belgesi, çevre görevlisi sınavından başarılı olan kimselere veriliyor. Çevre görevlisi sınavı ile ilgili yasal hükümler Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında veriliyor...
 • Çevre görevlisi ceza
  Çevre görevlisi ceza puanları!
  2013-11-21 09:33:54
  Çevre görevlisi belgesine sahip kişiler tarafından yerine getirilmeyen yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin karşılığı olan ceza puanları nelerdir? İşte yerine getirilmeyen yükümlülükler ve çevre görevlisi ceza puanları...
 • Çevre görevlisi eğitimi
  Çevre görevlisi eğitimi ve sınavı!
  2013-11-21 09:18:37
  Çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorunda. Sınavdan başarılı olanlar çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanıyor. İşte çevre görevlisi eğitimi ve sınavı ile ilgili bilgiler...
 • Çevre görevlisi belgesinin
  Çevre görevlisi belgesinin iptali!
  2013-11-21 09:04:27
  Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmalar, yetkili makam tarafından denetleniyor. Yapılan denetimlerin ardından, yeterlik şartlarını taşımadıklarının tespit edilmesi halinde belgelerin askıya alınması ve iptali söz konusu oluyor...
 • Çevre görevlisi başvurusu
  Çevre görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
  2013-11-21 08:49:37
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak çevre mevzuatı sınavında başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi veriliyor. Peki, çevre görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
 • Çevre Görevlisi ve
  Çevre Görevlisi ve Çevre Yönetim Birimi Hakkında Yönetmelik!
  2013-11-21 08:04:38
  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 28828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, çevre görevlilerinin belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleniyor...
 • Çevre görevlisi
  Çevre görevlisi sınavı!
  2013-10-10 12:05:13
  Çevre görevlisi belgesi, çevre görevlisi sınavından başarılı olan kimselere veriliyor. Çevre görevlisi sınavı ile ilgili yasal hükümler Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında veriliyor...
 • Çevre Görevlisi ve
  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik!
  2013-10-10 11:23:05
  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor...
 • Çevre görevlisi belgesi
  Çevre görevlisi belgesi nedir?
  2013-10-10 11:14:38
  Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilen belge Çevre görevlisi belgesi, Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara veriliyor. Buna göre çevre görevlisi belgesi nedir?

Çevre görevlisi sınavı 2014

Çevre görevlisi sınavı

 Çevre görevlisi sınavı!

Çevre görevlisi sınavı ile ilgili hükümler Çevre görevlisi sınavı ile ilgili yasal hükümler Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte şu şekilde sıralanıyor:


Çevre görevlisi sınavı

MADDE 16 – (1) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.

(2) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

(4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.


Çevre görevlisi sınavı müracaatında dikkat edilmesi gereken hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sayfasında yer alıyor.


ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI MÜRACAATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Çevre Görevlisi Sınav Başvurusu Sayfası 
Kullanıcının sınav başvurusunu yapabildiği ekrandır. Yönetmelikte...