Çevre temizlik vergisinden kimler muaf


Çevre temizlik vergisinden kimler muaf

Çevre temizlik vergisinden

Çevre temizlik vergisini kimler ödemez?

Çevre ve temizlik vergisi, belediyelerin çevre temizlik hizmetinden faydalanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar adına ödenmesi gereken vergi olarak ifade ediliyor. 


Çöp vergisi olarak da nitelendirilen bu vergi belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınıyor.


Vergi, meskenlerde su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına belirlenen fiyat tarifesi ile hesaplanıyor ve su faturalarına yansıtılıyor. Böylece su fatuları ödenirken aynı zamanda konutlar için çevre temizlik vergisi de ödenmiş oluyor.


İşyerleri sahiplerinin ise çöp vergilerini ödeyebilmeleri için belediyeye gitmeleri gerekiyor. İşyerleri için belirlenen çöp vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Peki, çevre temizlik vergisini kimler ödemez?


Çevre temizlik vergisini ödemeyenler..

Çöp vergisi muafiyeti:

Genel ve Özel İl İdareleri

Yardım Kuruluşları

Üniversiteler

Üniversitelerin kullandıkları binalar

İbadethane binaları

Karşılıklı olmak kaydıyla elçiliklerin kullandıkları binalar

Söz konusu konsolosluklarda...