Çevre temizlik vergisinden kimler muaf


Çevre temizlik vergisinden kimler muaf

Çevre temizlik vergisinden

Çevre temizlik vergisinden kimler muaf?

Çevre temizlik vergisi, taşınmaz mallar için belediyeye ödenen vergiler arasında yer alıyor. Vergi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor.


Verginin mükellefi, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapıların kullanıcıları oluyor. Ancak bazı kurumlar çevre temizlik vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Peki, çevre temizlik vergisinden kimler muaf?


Çevre temizlik vergisinden muaf olan yerler, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebiğinde şu şekilde açıklanıyor:


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO:30)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, maddenin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I- VERGİNİN KONUSU VE KAPSAMI


Maddenin birinci fıkrası, verginin konusunu ve kapsamını belirlemektedir. Anılan fıkra hükmüne göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin...