Çevreye Karşı yapılan suçlar


Çevreye Karşı yapılan suçlar

Çevreye Karşı yapılan

Çevreye karşı suçlar nelerdir?

Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi, imar kirliliğine neden olma gibi işler, çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında yer alıyor. Türk Ceza Kanununda madde 181, madde 182, madde 183 ve madde 184'de çevreye karşı suçlar ve cezaları ile ilgili hükümlere yer veriliyor.


Çevrenin kasten kirletilmesi

MADDE 181. - 

(1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.


(4) Bir ve ikinci...