ceyhan mısır fiyatları


ceyhan mısır fiyatları

ceyhan mısır

Ceyhan İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

2009/1767 TLMT.

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmaz bilgileri: İpoteğin Paraya çevrilmesi Yoluyla satılmasına karar verilen Adana ili, Ceyhan ilçesi, Mısırlı çiftliği köyü mercin mevkii 3 ada, 179 parsel, toplam 458.079,28m2 yüzölçümlü taşınmazın borçlu Muhammet Bulut'un 169/192 hisse oranındaki 403.205,20 m2 lik tarla vasfındaki taşınmaz

Taşınmaz özellikleri: Satışa konu taşınmaz Ceyhan Mısırlı çiftliği Köyü, Mercin Mevkiinde olup, sulak tarladır, toprak yapısı killi, tınlı, sürek derin, tekstür yapılı, işlenmesi kolay, organik madde yönünden yeterlidir, her türlü tarla mahsulüne (pamuk, bostan, soya, mısır, arpa, buğday, yulaf, şeftali ile bağ gibi) bahçe tesisine uygundur.

Taşınmazın İmar Durumu: Tarla olduğundan imar durumu yoktur.

Takdir olunan kıymeti: 1.814.423,40-TL borçlu hissesi olan 169/192 hisse...