Damga vergisi 2014

 • Damga vergisi
  Damga vergisi 2014
  2014-04-30 13:30:24
  Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. Peki, damga vergisi hangi durumlarda kesilir? İşte yanıtı...
 • 2014 te damga vergisine
  2014'te damga vergisine tabi kağıtlardan alınacak vergiler belirlendi!
  2013-12-30 21:27:05
  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1 Ocak 2014'ten itibaren, yüzde 3,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı...
 • Damga vergisi devletin
  Damga vergisi devletin yüzünü güldürdü!
  2013-12-04 11:37:17
  Bu yılın 10 ayında genel bütçe gelirleri arasında yer alan damga vergisinin 10 milyar 282 milyon 180 bin lira tahakkukun yüzde 74,2'sine denk gelen 7 milyar 634 milyon 507 bin lirası tahsil edildi...
 • Kira sözleşmesi
  Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2014!
  2014-10-24 09:37:04
  Damga Vergisinin, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması halinde ödenmesi gerekiyor. Peki, kira sözleşmesi için ne kadar vergi ödenir? İşte kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2014..
 • Mesken kira kontratında
  Mesken kira kontratında damga vergisi 2014!
  2014-10-22 14:26:11
  Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması halinde ödeniyor. Peki, mesken kira kontratında damga vergisi 2014 oranı ne kadardır?
 • Kira sözleşmesinde damga
  Kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2014!
  2014-10-02 17:12:08
  Taşınmaz kira anlaşmalarına istinaden yapılan Kira sözleşmeleri, damga vergisine tabi tutulan; akitlerle ilgili kağıtlar kapsamında yer alıyor. Peki, kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2014 ne kadardır?
 • Damga vergisi beyan
  Damga vergisi beyan süresi 2014!
  2014-10-02 14:25:28
  Damga vergisi; resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda makbuz verme, basılı damga koyma, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan bir vergi türü olarak ifade ediliyor. İşte, Damga vergisi beyan süresi 2014!
 • Damga vergisi oranı
  Damga vergisi oranı 2014!
  2014-09-30 15:58:38
  Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasına göre, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler (sözleşmeler) nispi Damga Vergisine tabi tutuluyor. İşte Damga vergisi oranı 2014..
 • Damga vergisi istisnaları
  Damga vergisi istisnaları 2014!
  2014-09-30 15:46:38
  Damga Vergisi Kanunu Madde 9 gereğince bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır. Peki, Damga vergisinden istisna edilen sözleşmeler nelerdir? İşte damga vergisi istisnaları 2014..
 • Kefilli kira sözleşmelerinde
  Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2014!
  2014-09-22 17:04:25
  Kira sözleşmeleri, damga vergisine tabi tutulan; akitlerle ilgili kağıtlar kapsamında yer alıyor. Peki, kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2014 ne kadar? İşte kefilli damga vergisi..
 • İşyeri kira sözleşmesi
  İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi 2014!
  2014-07-02 12:04:13
  Damga vergisi, kira sözleşmeleri için de ödenen bir vergi türü olarak karşımıza çıkıyor. Damga vergisi oranları her sene yeniden belirleniyor. Peki, işyeri kira sözleşmesi damga vergisi 2014 ne kadar?
 • Kira kontratı damga
  Kira kontratı damga vergisi 2014!
  2014-03-26 15:42:10
  Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında noter huzurunda sözleşme imzalanması durumunda, kira kontratı damga vergisine tabi tutuluyor. Kira kontratı damga vergisi oranı ne kadar? İşte kira kontratı damga vergisi 2014..
 • Kira gelirinde damga
  Kira gelirinde damga vergisi oranı 2014!
  2014-03-13 16:16:57
  2014 yılına ait kira geliri damga vergisi oranı, 30 Aralık 2013 tarihinde 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. İşte kira geliri damga vergisi...
 • Vergi beyannameleri damga
  Vergi beyannameleri damga vergisi!
  2014-01-06 12:03:49
  Kurumlar vergisi beyannamesi, muhtasar beyannameler gibi kimi vergi beyannameleri damga vergisine tabi tutuluyor. Bilindiği üzere damga vergisi oranları her sene yeniden belirleniyor. İşte vergi beyannameleri damga vergisi 2014...
 • Kira sözleşmesi damga
  Kira sözleşmesi damga vergisi 2014!
  2014-01-06 11:27:39
  Bilindiği üzere noter onayı ile yapılan kira sözleşmesi damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alıyor. İşte bu sene başında yeniden belirlenen kira sözleşmesi damga vergisi 2014...
 • Damga vergisi vermeme
  Damga vergisi vermeme cezası 2014!
  2014-01-04 11:14:05
  Damga vergisi vermeme cezası 2014, 30 Aralık 2013 tarihinde 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 432 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alıyor. Peki, damga vergisi cezası nedir?

Damga vergisi 2014

Damga vergisi

Damga vergisi hangi durumlarda kesilir?

Damga vergisi kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ediyor.

 

Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur. 


Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. 

 

Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden. üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya harhangi bir suretle...