damga vergisi


damga vergisi

damga

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2014!

Damga Vergisi Kanunu gereğince; bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde damga vergisinin ödenmesi gerekiyor.


Damga vergisinin tabi olduğu sözleşmeler arasında taşınmaz kira sözleşmeleri de bulunuyor. Kira sözleşmesi için ödenecek vergi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor.Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2014 formülü..

Vergiye tabi tutulan kira sözleşmeleri için binde 1,89 oranında damga vergisinin ödenmesi gerekiyor.Vergi her bir nüsha için ödeniyor. 


Kefilli sözleşmelerde..

-...