dask sigorta ücreti ne kadar


dask sigorta ücreti ne kadar

dask sigorta ücreti

DASK sigortası ne kadar?

Belediye sınırları içerisinde bulunan dairelere yönelik uygulanan bir sigortadır. Zorunlu tutulan DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası ile olası depremlerden meydana gelen zararların karşılanması amaçlanıyor. Bu nedenle her konut için yıllık DASK'ının yapılması gerekiyor.


Aksi takdirde konut üzerinde bir alım-satım, kiralama gibi tasarruf işleri yapılamadığı gibi, elektrik ve sudan da mahrum bırakılıyor.


Peki yıllık olarak ödenen DASK sigortası ne kadar?

DASK sigorta bedeli, söz konusu binanın bulunduğu bölgeye ve binanın özelliklerine göre değişiyor. Buna göre, DASK sigorta bedeli, konutunuz deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde ise yüksek; bu bölgelerde değil ise düşük olacaktır.


DASK ücretinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan kıstaslar şu şekilde sıralanıyor;

* Konutun yapı tarzı, 

* Konutun brüt yüzölçümü,

* Konutun konumlandığı deprem risk bölgesi.
Işıl Seren...