dask sigortası fiyatları


dask sigortası fiyatları

dask sigortası

Konut deprem sigortası fiyatları!

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliği kapsamında yer alan hükümlere göre konut deprem sigortası fiyatları, konutun bulunduğu deprem bölgesine ve konutun yapısına göre değişkenlik gösteriyor.


DASK deprem sigortası fiyatları nın belirlenmesi için hazırlanan tarifelere göre, yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri şu şekilde sıralanıyor. 


1. Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 700 TL 

2. Yığma Kagir Yapılar: 500 TL 

3. Diğer Yapılar: 260 TL 


Deprem sigortası hesaplama

Deprem sigortası hesaplama formülü ne göre 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzı göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Buna göre ülkemiz için 15 farklı DASK deprem sigortası tarifesi bulunuyor.Söz konusu deprem risk bölgeleri ve bölge bazındaki dask tarifeleri aşağıda yer alıyor.


Çelik, betonarme ve karkas yapılar

I. Bölge 2.20; II. Bölge 1.55; III. Bölge 0.83;...