dask sigortası nerede yapılır


dask sigortası nerede yapılır

dask sigortası nerede

Dask sigortası nerede yapılır?

DASK, zorunlu deprem sigortası olarak karşımıza çıkıyor. Açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK sigortası olmayan bir taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik başvuruları da onaylanmıyor.


Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınıyor.


*Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

*634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

*Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

*Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

*Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

*Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

*Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa...