defterdar cami


defterdar cami

defterdar

Türkiye'de azınlık vakıflarına ait eserlerin bakımsızlığı büyük tartışma yaratırken Yunanistan'ın AB'den korunması için fon almasına rağmen, Osmanlı eserlerine ayıbı da gözden kaçmıyor. Ege'deki adalarda onlarca cami, mezar ve türbe bakımsızlıktan harap durumda

Yılda yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği Kos, Girit ve Rodos adalarında bulunan Osmanlı yapıtları başta camiler olmak üzere hepsi harap durumda. Bazılarının camları kırık, pencereleri tahta parçaları, bez ve gazetelerle kapatılmış. Özellikle Girit Adası'ndaki bozuk yapılanma nedeniyle cami medrese ve külliyelerden birçoğunun ana giriş kapısını bile bulmak mümkün değil. Buradaki Hanya şehrinde evler arasına sıkışmış camilerin etrafında dört döndük ama hiçbirinin giriş kapısını bulamadık. Çünkü plansız gecekondu usulü ile inşa edilen evler camilere ait alanı işgal etmiş. Birçoğunun bahçe alanları evlere dahil edilmiş. Büyük meydanlarda bulunan...