devremülk hakkı nasıl kurulur

 • devremülk hakkı nasıl
  devremülk hakkı nasıl kurulur
  2013-10-13 23:47:34
  Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkı devre mülk hakkı nedir?'in cevabı olarak tanımlanıyor...
 • Vefa hakkı nasıl
  Vefa hakkı nasıl kullanılır?
  2013-11-26 15:30:04
  Geri alım hakkı olarak da ifade edilen vefa hakkı, satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkı olarak ifade ediliyor. Peki vefa hakkı nasıl kullanılır?
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl sona erer?
  2013-10-19 03:03:03
  İntifa hakkı nasıl sona erer?: İntifa hakkı, hak sahibinin talebi, malın tamamen yok olması, sürenin bitmesi, hak sahibi gerçek kişinin ölümü ve tüzel kişinin infisahı ile sona eriyor...
 • Devremülk sözleşmesi nasıl
  Devremülk sözleşmesi nasıl iptal edilir?
  2013-10-16 02:03:13
  Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre yapılan devremülk alımlarında 10 günlük cayma hakkı bulunuyor. Peki devremülk sözleşmesi nasıl iptal edilir? cevabı haberimizde...
 • Devremülk tapusu nasıl
  Devremülk tapusu nasıl alınır?
  2013-10-16 00:24:19
  Devremülk tapusu nasıl alınır?: Devremülk tapusu, devremülkün satın alınması ile birlikte tapu sicil müdürlüne tescil işlemi ile alınıyor. Devremülkler tapulu olarak satın alınıyor ve bu tapu süresiz oluyor...
 • Hangi mallar üzerinde
  Hangi mallar üzerinde devremülk hakkı kurulabilir?
  2013-10-13 23:53:38
  Devre mülk hakkının kurulabilmesi için, bütün hak sahiplerince imzalanması gereken devre mülk sözleşmesinin düzenlenmesi gerekiyor. Peki hangi mallar üzerinde devremülk hakkı kurulabilir? diyorsanız cevabı haberimizde...
 • Devremülk sözleşmesi nasıl
  Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?
  2013-10-13 02:52:37
  Devre mülk sözleşmesi imzalandıktan sonra tesis beğenilmediği takdirde alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde her zaman bulunuyor. Peki Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?... cevabı haberimizde.
 • Devremülk devri nasıl
  Devremülk devri nasıl yapılır?
  2013-10-13 01:13:00
  Devremülk devri nasıl yapılır?: Yerine kullanım amacıyla alıcıların istedikleri zaman tesis ile irtibata geçerek ilgili form ve prosedürleri yerine getirmek koşulu ile yakınlarına veya akrabalarına kullanım haklarını devretmeleri şeklinde oluyor...
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
  2013-10-05 02:20:00
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır? Bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız bu konuyla alakalı haberimizde detaylı bilgiler sunuyoruz..
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kuruluyor?
  2013-09-24 00:27:00
  İntifa hakkı ona sahip olan kişinin hayatıyla sınırlıdır. Sahibinin ölümü sonrasında mülkiyet tamamen çıplak mülkiyet sahibine geçer. Peki intifa hakkı nasıl kuruluyor? merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Taşınmaz lehine irtifak
  Taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-03 15:10:05
  Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere göre taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur? Kanundaki taşınmaz lehine irtifak hakkının kurulması ile ilgili yasal hükümler bu haberde...
 • Sükna hakkı nasıl
  Sükna hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-02 11:06:30
  Kelime anlamı olarak "Oturma hakkı" anlamına gelen sükna hakkı nasıl kurulur? Gayrimenkuller üzerinde kurulan sükna hakkı nasıl kullanılıyor? İşte sükna hakkına dair merak ettiğiniz hususlar...
 • Devremülk hakkı
  Devremülk hakkı nedir?
  2013-06-17 14:35:33
  Bir bağımsız bölümün yılın belli dönemlerinde kullanılması, devremülk olarak ifade ediliyor. Peki buna göre devremülk hakkı nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kurulur?
  2013-05-16 09:40:27
  Hukuki bir hak olan intifa hakkı nedir, intifa hakkı nasıl kurulur merak ediyorsanız yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz...

devremülk hakkı nasıl kurulur

devremülk hakkı nasıl


Devre mülk hakkı nedir?


Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkı devre mülk hakkı nedir?'in cevabı olarak tanımlanıyor.


Devre mülk hakkının kurulması için, bütün hak sahiplerince imzalanması gereken devremülk sözleşmesinin düzenlenmesi gerekiyor. Üzerinde devremülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasındaki (onbeş günden az olmamak üzere) dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri; yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları; büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi konular devremülk sözleşmesinde belirtiliyor. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devremülk hakkının bağlı olduğu pay, 

devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirleniyor. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devremülk sözleşmesi tapu kütüğüne...