doğanbey konutları dava


doğanbey konutları dava

doğanbey konutları

     TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Bursa Osmangazi Kentsel Dönüşüm Protokolü'', TOKİ, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi belediye başkanlıkları arasında 28 Aralık 2006'da imzalandı. Protokol kapsamında 6 et'danapta 2 bin 729 konut inşa edildi. 

     Ancak proje kapsamında bazı hak sahipleri TOKİ aleyhine çeşitli davalar açtı. Bursa Asliye, Sulh ve Tüketici mahkemelerinden TOKİ lehine kararlar çıktı. 

     

     -Yargıtay aşaması tamamlandı- 

     

     Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bursa Tüketici Mahkemesi'ne açılan davaların TOKİ lehine sonuçlanmasının ardından, Bursa Tüketici Mahkemesi'nin ''...taraflar arasında 4077 sayılı Yasa kapsamında konut amaçlı taşınmaz satış sözleşmesi bulunmadığından, uyuşmazlığın mahkememiz görevine girmediğinden dava dilekçesinin mahkememizin görevsizliği nedeniyle reddine, davaya bakmaya Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli ve yetkili olduğu''...