Doğanköy projesi


Doğanköy projesi

Doğanköy

Üstelik bu davalar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesinin yapılacağı Doğanköy 21 parsel numaralı arsanın tapu kaydı üzerinde davalıdır şerhi halen mevcut.


Bursa 4., 5. ve 8. Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam eden mülkiyete ilişkin yargılamalar dışında, kadimden beri mera vasfında olan taşınmazın  tapu dairesi  gecelere kadar açık tutularak bir gecede orman vasfına çevrilmesi karşısında yukarıda anılan davaların ilgilileri tarafından Bursa 1., 2. ve 3. İdare Mahkemelerinde üç ayrı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası da açılmış durumda,

Tüm bu hukuki ihtilaflara rağmen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu alana hastane yapılabilmesi için, arsanın Sağlık Bakanlığına tahsisi amacıyla ön izinde vermiş, Orman Bölge Müdürlüğünün verdiği bu ön izinde yargıya taşınmak üzere çünkü;


27 Mart 2007 tarih 26470 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Sayılan Alanlar Hakkında Verilecek izinler...